Politica de confidentialitate a datelor dv. personale

DIETALIA SRL este o persoana juridica romana cu sediul social in Com. Joiţa, Str. Podul Banului nr.82G, Jud. Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerţului din Giurgiu sub nr. J52/441/2017, cod fiscal CUI 37693771, telefon 0788.629.414.

DIETALIA SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

DIETALIA SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dv., in functie de optiunea/optiunile exprimata/e de dv.

DIETALIA SRL nu va prelucra datele dv. personale decat in masura in care acest demers este necesar in vederea indeplinirii scopului mai jos mentionat.

Ce date cu caracter personal prelucreaza DIETALIA SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectuează asupra datelor dv. cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul promovarii serviciilor DIETALIA SRL si al mentinerii si al dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dv., va putem solicita anumite date cu caracter personal. In acest sens, DIETALIA SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal:

– nume și prenume,

– adresa de corespondenta,

– telefon,

– e-mail,

– cont(uri) social media,

– profesie,

– loc de muncă.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dv. cu caracter personal doar in urmatorul scop: reclama, marketing, publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari expozitionale, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile DIETALIA SRL, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener DIETALIA SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

Prelucrarea datelor personale furnizate de dv. vor putea fi prelucrate de DIETALIA SRL in scopul mentionat anterior doar cu consimtamantul dv. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dv.stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dv. vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai DIETALIA SRL, cu respectarea drepturilor dv.

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de DIETALIA SRL in acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea DIETALIA SRL, va puteti dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

DIETALIA SRL va considera toate informatiile colectate de la dv. ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dv. expres si anterior (cu exceptia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de DIETALIA SRL si/sau partenerilor de afaceri).

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor sunteti chiar dv. (ca persoana vizata) care ati furnizat datele persoane.

Destinatarii datelor (altii decat persoanele vizate) pot fi autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre DIETALIA SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, DIETALIA SRL va prelucra datele dv. cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor sale, pana in momentul in care dumneavoastra veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care DIETALIA SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim).

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către DIETALIA SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne DIETALIA SRL si/sau vor fi distruse.

Cookies

Daca va creati un cont si va loghati pe siteul nostru, noi vom seta un cookie temporar pentru a determina daca browserul dv. accepta cookie-uri. Acest cookie nu contine date personale si este sters atunci cand dv. inchideti browserul.

Atunci cand va logati pe site, noi vom folosi o serie de cookie-uri pentru a salva informatiile tale (login cookies). Aceste cookie-uri sunt mentinute doua zile, iar optiunile de completare a campurilor (screen options cookies) se mentin timp de un an. Daca selectati “Remember Me”, veti ramane logat pentru doua saptamani. Daca va delogati de la cont (log out), login cookies vor fi inlaturate.

Continut incastrat de pe alte siteuri

Articolele sau produsele de pe acest site pot include continut incastrat de pe alte siteuri (fisiere video, imagini, texte etc). Continutul incastrat de pe alte siteuri se comporta in acelasi fel in care s-ar fi comportat daca utilizatorul ar fi navigat pe siteurile de origine.

Aceste siteuri pot colecta date despre dv., pot folosi cookie-uri, pot incastra continut de pe terte siteuri sau pot monitoriza interactiunea dv. cu acest continut incastrat.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In relatia cu DIETALIA SRL, dumneavoastra beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi:

dreptul de acces (aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele),

dreptul la rectificare (se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate),

dreptul la stergerea datelor (aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale),

dreptul la restrictionarea prelucrarii (poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care DIETALIA SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective),

dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat + dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic),

dreptul la opozitie (vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing)

procesul individual automatizat (persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata şi un operator de date; este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului şi care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate).

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul DIETALIA SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@dietalia.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: DIETALIA SRL, Com. Joiţa, Str. Podul Banului nr.82G, Jud. Giurgiu

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, DIETALIA SRL poate:

– fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

– fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Prin completarea datelor dv. personale, prin citirea si acceptarea prezentului document, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat/a corect, complet si precis, ca ati luat la cunostinta si ca intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

– faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si  in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari expozitionale, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile DIETALIA SRL, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

– faptul ca DIETALIA SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

– faptul ca dumneavoastra confirmati ca ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat

– faptul ca va exprimati consimtamantul in mod expres, neechivoc, liber si informat cu privire la prelucrarea datelor dv. cu caracter personal, in scopul mentionat in prezentul document.